Handelsbetingelser

Dette er købsbetingelserne for dit køb af billet eller/og medlemskab hos Gammel Strand.
Loby ApS (“formidler”, “vi”, “os”) formidler transaktionen i mellem dig som køber af billet eller/og medlemskab (også kaldet “årskort”, "klubkort") og Gammel Strand (“udbyder”) du vil købe årskort og/eller billet til.

Om Loby (Formidler)

Loby leverer services der gør det muligt for udbydere (eg. museer og kunsthaller) at tilbyde køb af billetter og medlemskaber online. Vi er den autoriserede formidler for dit køb af entrebilletter, arrangementsbilletter og medlemskaber. Vi håndterer transaktionen og opkræver betaling på vegne af udbyderen. Medlemskab og/eller billetpriser, fordele, tilgængelighed og andre vilkår og betingelser bestemmes af udbyderen.

Loby ApS
Langebrogade 4
1411, København K
Danmark
CVR: 39298287
info@loby.io

Betaling

Betaling modtages med VISA-Dankort, VISA og Mastercard via Stripe. Betaling vil blive trukket på din konto, når ordren godkendes.
Loby garanterer, at det er sikkert at handle online hos os. Vi anvender sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer). De oplysninger, du afgiver ved betaling, bliver altid beskyttet under overførslen.

Entrébilletter

En almindelig entrebillet er gyldig til entré hos udbyderen i 12 måneder fra købstidspunkt. Billetten er et ihændehaverbevis. Almindelige entrebilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at QR koden, når den er scannet korrekt ved indgangen, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Udbyder påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer. Billetter købt online er ikke omfattet af fortrydelsesret og refunderes ikke.

Arrangementsbilletter

En arrangementsbillet er kun gyldig til det pågældende arrangement på den pågældende dato og tidspunkt. Er der entré inkluderet i arrangementsbilletten vil dette fremgå på købssiden for arrangementet. Arrangementsbilletter er ihændehaverbeviser. Arrangementsbilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at QR koden, når den er scannet korrekt ved indgangen, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Udbyder påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer.

Medlemskaber

Et medlemskabs gyldighed er defineret ud fra typen af medlemskab der er købt og betalingsmetoden der er valgt (se Betaling af medlemskab).

Som medlem hos udbyder får du dit eget medlemskort enten fysisk eller digitalt sendt til den, ved køb angivne e-mailadresse, og herfra kan medlemskabet tilføjes enten til wallet, i app eller opbevares som PDF alt efter hvad udbyder tilbyder. Alt afhængigt af hvilket medlemskab du har købt får du en lang række fordele kun for medlemmer. Hvilke fordele der gælder for de forskellige medlemskaber fremgår på købssiden for det enkelte medlemskab. Disse fordele kan ændres i medlemskabets levetid. Ved oprettelse af medlemskab accepterer du at modtage information om fornyelse og udløb af dit medlemskab.

For medlemskaber skal du angive forskellige personlige informationer (eg. dit navn, e-mailadresse, adresse, fødselsdato eller andre oplysninger som den person, der køber medlemskabet, og for hver yderligere person på medlemskaberne, hvis det er relevant. Du skal indtaste sådanne oplysninger korrekt, da det muligvis ikke er muligt at foretage ændringer, efter du har foretaget dit køb.

Betaling for medlemskab

Ved oprettelse og køb af medlemskab vælges det om medlemskabet skal fornyes automatisk hvert år. Bemærk at nogle typer medlemskaber udelukkende tilbydes som abonnement og altså kun kan købes med automatisk fornyelse. Ved køb af medlemskab med automatisk fornyelse eller som abonnement accepterer du således, at der automatisk kan trækkes penge på dit betalingskort, hver gang medlemskabet fornyes. Intervallet for hvornår der trækkes penge på dit kort vil fremgå ved køb af medlemskabet og på kvitteringen for dit køb. Du kan ændre dit tilknyttede betalingskort ved at logge på udbyderens hjemmeside hvor du kan administrere dit medlemskab.

Medlemskabet er bindende og kan ikke refunderes i gyldighedsperioden. Du kan når som helst inden for gyldighedsperioden opsige dit medlemskab til udløb af den betalingsperiode, du har betalt for, med mindre andet er angivet ved køb af medlemskabet. Opsigelse kan ske på udbyderens hjemmeside hvor du kan administrere dit medlemskab eller ved personlig henvendelse til udbyderen via kontaktinformationerne angivet nederst på denne side.

Du har ret til at fortryde dit køb af medlemskab hos udbyderen i 14 dage. Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit medlemskab i brug. I praksis betyder det, at du har købt et medlemskab, men at du endnu ikke har foretaget et besøg hos udbyder eller på anden vis benyttet dig af de fordele, der er knyttet til dit medlemskab. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager medlemskabet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til udbyderen, som så vil refundere alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor din meddelelse om fortrydelse er modtaget.

Dit medlemskab er strengt personligt og må kun anvendes af dig selv. Som kortholder bærer du alene ansvaret for, at kortet benyttes retmæssigt. Anvendes kortet af en anden end dig selv, vil dette blive betragtet som misbrug af medlemskabet, hvilket medfører øjeblikkelig inddragelse af medlemskabet og ophør af medlemskabet. Udbyderen forbeholder sig desuden ret til uden varsel at inddrage medlemskabet og opsige dit medlemskab, såfremt du udviser uacceptabel opførsel på vores lokationer.

Hvis du har nogen bekymringer, problemer eller spørgsmål vedrørende den automatiske fornyelse af medlemskab bedes du kontakte udbyder af medlemsskabet (se bunden af siden).

Medlemskab som gave

Gavekort er gyldigt i 24 måneder fra købsdatoen. Fra indløsning, er dit årskort gyldigt i den periode der gælder for det specifikke medlemskab. Dato for udløb vil fremgå på medlemskabet. Gavekortet kan ikke veksles til kontanter eller anden vare.

Ordrerbekræftigelse

Når du har købt et medlemskab eller billet og givet dine betalingsoplysninger, modtager du en ordrebekræftelse i form af en bekræftelsesside og/eller e-mail. Din ordre er muligvis ikke gyldig, hvis du ikke modtager en ordrebekræftelse, eller hvis du oplever en fejlmeddelelse eller anden serviceafbrydelse, efter du har købt et medlemskab eller billet og givet dine betalingsoplysninger. Det er dit ansvar at verificere og bekræfte, at dit medlemskab eller billetbestilling blev modtaget, da du muligvis er den eneste, der er opmærksom på eventuelle problemer, der opstod under bestillingsprocessen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab (monetære eller andet) for et medlemskab eller billetbestilling, som du ikke har modtaget en ordrebekræftelse for.

Klager

Finder du behov for at klage over elementer af din oplevelse af din handel med os, er du naturligvis altid velkommen til at skrive en mail til udbyderen af medlemsskabet (se bunden af siden) eller til info@loby.io Skulle problemerne, mod forventning, ikke blive løst efter kontakt med udbyder og/eller formidler, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her via denne webadresse: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Loby’s email adresse info@loby.io

Ansvarsfraskrivelse

Hverken formidler eller udbyder påtager sig ansvar for fejl i endelig gennemførsel af ordre, som skyldes tekniske problemer hos køber eller fejl i mailadresse eller lignende oplyst af køber.

Brugerkonto

Når du opretter en konto hos os, skal du til enhver tid give os oplysninger, der er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig lukning af din konto. Du skal straks underrette os, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. Du må ikke som brugernavn bruge navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen rettigheder tilhørende en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse, eller et navn, der er ellers stødende, vulgært eller obskønt.

Privatlivspolitik

Du kan læse de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. vores (formidlerens) håndtering af persondataoplysninger og hvilket data vi gemmer, behandler og opbevarer, samt hvor længe, ved at klikke på følgende link: persondatapolitik.

Gammel Strand
Gammel Strand 48
1202 København K
DK
CVR. 19304779

medlem@glstrand.dk
4533360260